BẢO TÀNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐỊA ĐIỂM: Cồn Ấu - TP Cần Thơ
Diện tích: - - -
Năm hoàn thành: 2012
Chủ đầu tư: - - -
Trạng thái: Đang triển khai

CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG cửu

Bảo tàng không chỉ là nơi lưu trữ, trưng bày các vật phẩm chết, định hướng thiết kế là một công trình bảo tàng “sống”, đem các hiện vật cũng nhưn phương thức canh tác nông nghiệp trưng bày trong bảo tàng một cách trực quan để người khách tham quan có được cảm giác thực tế theo từng mùa, từng thời điểm canh tác, cũng như qua đó giới thiệu cho khách tham quan biết được cả về phương thức canh tác nông nghiệp của đồng bằng sông cửu long.

Công trình  hướng chủ yếu tới chức năng giáo dực và truyền thông, thông qua cách trưng bày, muốn gửi đến thông điệp về nền hiện trạng nền nông nghiệp, cái đã mất - cái đang có - để giúp khách tham quan thấy được giá trị lớn lao của vùng đất phù sa, qua đó góp phần giữ gìn và phát triển.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA BẢO TÀNG 

- Là nơi sưu tầm, trưng bày các vật phẩm, nông ngư cụ liên quan đến nền văn  hóa nông nghiệp đồng bằng SÔNG CỬU LONG. - Trưng bày về các giai đoạn lịch sử ứng với những đặc trưng, tập tục sinh hoạt văn hóa nông nghiệp của Đồng Bằng Sông Cửu Long. - Lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu ca1dc phương thức sản xuất của người dân. - Là nơi trao đổi, nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp. - Là nơi tổ chức các sự kiện Triển lãm hoặc các hoạt động văn hóa lễ hội của địa phương. - Trở thành điểm nhấn của thành phố Cần Thơ với dáng vẻ hiện đại phù hợp với bao cảnh, trung tâm của 13 tỉnh Đồng Bằng sông nước.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

SƠ ĐỒ CÔNG NĂNG

CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bảo tàng không chỉ là nơi lưu trữ, trưng bày các vật phẩm chết, định hướng thiết kế là một công trình bảo tàng “sống”, đem các hiện vật cũng nhưn phương thức canh tác nông nghiệp trưng bày trong bảo tàng một cách trực quan để người khách tham quan có được cảm giác thực tế theo từng mùa, từng thời điểm canh tác, cũng như qua đó giới thiệu cho khách tham quan biết được cả về phương thức canh tác nông nghiệp của đồng bằng sông cửu long.

Công trình  hướng chủ yếu tới chức năng giáo dực và truyền thông, thông qua cách trưng bày, muốn gửi đến thông điệp về nền hiện trạng nền nông nghiệp, cái đã mất - cái đang có - để giúp khách tham quan thấy được giá trị lớn lao của vùng đất phù sa, qua đó góp phần giữ gìn và phát triển.