ĐỒ ÁN SINH VIÊN

ĐỊA ĐIỂM: Đại học Kiến Trúc TPHCM
Diện tích: - - -
Năm hoàn thành: 2007-2012
Chủ đầu tư: Kon
Trạng thái: Đã hoàn thành

ĐỒ ÁN SINH VIÊN

ĐANG CẬP NHẬT